Yoga - SQUAD Hour

Yoga

Praktizējot jogu, katrs cenšas uzlabot elastību, spēku un līdzsvaru, vienlaikus samazinot stresu un uzlabojot prāta skaidrību. Joga veicina apzinātību un pašrefleksiju, veicinot dziļāku saikni starp ķermeni, prātu un garu.